Share Your Content with Us
on TradePub.com for readers like you. LEARN MORE
Meer Veiligheid, Minder Frictie

Request Your Free White Paper Now:

"Meer Veiligheid, Minder Frictie"

5 belangrijke feiten over het beveiligen van digitale werkplekken.

Bedrijven hebben in toenemende mate te kampen met veiligheidsbedreigingen van de IT-omgeving. IT-beveiligingsrisico's bestaan uit verschillende factoren, zoals: het gebruik van persoonlijke apparaten voor zakelijke activiteiten (BYOD) het werken op verschillende locaties en apparaten op uiteenlopende tijden (flexibel of mobiel werken) de groeiende dreiging van beveiligingsrisico's nu de IT-infrastructuur zich uitstrekt naar de cloud. De frictie tussen de eissen van de gebruiker voor ondersteuning en de noodzaak van beveiliging dienen samengebracht te worden in een gebruikersgerichte aanpak voor IT-beveiliging, in plaatst van de traditionele beveiliging van de apparaten zelf. Voor een duidelijke richtlijn voor het verbeteren van de IT-veiligheid zonder de gebruiker of de business te verlammen, download u de gratis whitepaper.


Offered Free by: RES Software
See All Resources from: RES Software

Recommended for Professionals Like You: